Hoe het begon

“Music was my first love …”

(John Miles, 1976)

Net als vele anderen wijdde een gewaardeerde muzikale zuiderbuur van de Staat der Nederlanden (R. van ’t G. te B) ooit een lied aan zijn “Liefde voor muziek”. Hoewel het genre van deze artiest enigszins afwijkt van hun eigen muzikale voorkeuren, hebben een viertal heren van middelbare leeftijd, uit Asten (*) getracht, om dit thema concreet handen en voeten te geven …


Na twee spontaan georganiseerde tribute concerten, hadden Frans Eliens, Thijs Reijnders, Wim van Kemenade en Frans Jacobs er zelfs zoveel zin en voldoening van gekregen, dat ze in 2007 zelfs een stichting hebben opgericht …

Stichting Tribute Asten

Eigenlijk vindt de Stichting Tribute Asten (STA 1.0) zijn oorsprong in een huiselijke georganiseerd Pink Floyd avondje. Een gepland gezellig onderonsje DVD’s kijken en muziek luisteren, groeide in een paar maanden uit tot een groots opgezet Pink Floyd Tribute concert. De avond werd zo’n groot succes, dat het initiatief inmiddels is uitgegroeid tot een jaarlijks wederkerend evenement!


Kwaliteit telt …

Elk jaar weer nieuwe dingen lerend, worden tegenwoordig kosten nog moeite gespaard om het publiek veel waar te bieden voor weinig geld. Er wordt dan ook absoluut niet beknibbeld op de kwaliteit van zowel de uitgenodigde bands en artiesten, als van de geïnstalleerde geluid- & lichtapparatuur.


Muziek, muziek en nog eens …

Een van de doelen van STA is om de muzikale populariteit van Asten (*), bij vele dertigers, veertigers en vijftigers in zuidoost Brabant en daarbuiten te vergroten. Bovendien proberen we op deze manier, het “nostalgische-top-2000” gevoel van eenieder die er zich door aangesproken voelt, op een aangename manier te prikkelen.

We zeggen dan ook …

Tot het volgende tribute concert

(*) Asten ligt in Zuidoost-Brabant aan de rand van nationaal natuurreservaat “De Groote Peel” (Hier klikken voor meer info over Asten).